Nye afgørelser om omgåelse©

Skatterådet har i henholdsvis maj og juni 2020 truffet afgørelser, der må formodes at have en betydelig interesse for skatterådgivere.

Særligt afgørelsen truffet d. 23. juni 2020 må forventes at medføre en ikke ubetydelig ændring i valgte modeller ved omstruktureringer henholdsvis generationsskifte.

Vis hele artiklen