Omgåelse – Nye afgørelser om omgåelse© Spaltning – udsondring af overskudslikviditet

Med virkning fra 1.1 2019 er der sket en lovmæssig skærpelse vedrørende tilsidesættelse som følge af omgåelse.

Skatterådet har d. 23. juni 2020 truffet en afgørelse, der tilsyneladende er overraskende for mange skatterådgivere.

Sagen drejer sig om tilsidesættelse af den hyppige anvendte fremgangsmåde hvor der som led i et generationsskifte og fordeling af et selskabs formue mellem arvinger, sker en spaltning af selskabet, således at driftsaktiverne placeres i et nyt selskab, og overskudslikviiditet i et andet selskab.

Se nedenfor uddybende relaterede vidensartikel særligt for skatterådgivere af 3/7 2020 ”Nye afgørelser om omgåelse”

Vis hele artiklen