Skatteforhøjelse som følge af omgåelse tilsidesat©

Den 7. januar 2021 traf domstolene afgørelse i en principiel sag om omgåelse. Ved dommen blev anerkendt en konstruktion, der medførte en betydelig skatteudskydelse. Dommen er endelig.

Vis hele artiklen