Ligningslovens § 2 – værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær – Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. 14-2343356. ©

Landsskatteretten underkendte ved en kendelse af 20/4 2015 SKAT´s værdiansættelse af en udlejet lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær, idet lejligheden, der var udlejet til tredjemand, fandtes at kunne ansættes til 50 pct. af SKAT´s Vurderingsafdelings ansættelse af lejligheden – der i øvrigt var sammenfaldende med selskabets anskaffelsessum for lejligheden i 2011. SKAT´s bindende svar blev ændret i overensstemmelse hermed.

Vis hele artiklen