Korrektion af købesummens fordeling ved overdragelse af landbrugsejendom – åbenbart forkert fordeling – SKM2009.610.VL ©

Vestre Landsret stadfæstede ved en dom af 30/9 2009 en tidligere dom af 20/11 2008 fra Retten i Sønderborg om korrektion af en aftalt fordeling af købesummen for en landbrugsejendom mellem uafhængige parter.

Der var tale om en afvigelse på 26,7 pct. mellem på den ene side den mellem parterne aftalte pris for et stuehus og på den anden side stuehusets værdi ifølge en sagkyndig vurdering. Landsretten fandt, at denne fordeling var åbenbart forkert.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler