Konefinten – hvad er det? ©

I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt ”konefinten”, hvorefter ledelsen, der imødeser et betydeligt erstatningsansvar, har bragt formuer i kreditorly. I det følgende omtales disse transaktioner samt de muligheder, som kreditorerne har for at tilsidesætte sådanne transaktioner. Problemstillingen har tidligere til dels været behandlet i Jyllandsposten den 1. maj 2010.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler