Kan man arve brugsretten til en bolig?©

LØRDAGSARTIKLEN
I nogle familier er det ved den ene forældres bortgang et ønske, at brugsretten til boligen overgår til den længstlevende forældre, medens børnene arver selve ejendommen (ejendomsretten). Men skattemæssigt kan der være tale om en meget dyr løsning.

Både for ægtefæller og for ugifte samlevende har muligheden for at bevare parrets hidtidige bolig ved en parts dødsfald typisk meget stor betydning

Vis hele artiklen