Hvad gælder om tvangsarv?©

Reglerne om tvangsarv har dybe rødder i fortiden og har fortsat betydning for arvedelingen indenfor den nærmeste familie.

På mange måder er tvangsarven ”fredet”. Forældrene har således som udgangspunkt ikke mulighed for at begrænse arvingens rådighed over tvangsarven, hverken direkte eller indirekte gennem snærende bestemmelser om arvens anvendelse.

Vis hele artiklen