Honorarindtægter – hvad er det? ©

Mens det er forholdsvis velkendt, at en indtægt kan være erhvervsindkomst, lønindkomst eller indtægt ved hobby er det næppe almindeligt kendt, hvornår det skattemæssigt antages, at der er tale om honorarindtægter endsige hvad det skattemæssigt indebærer, at en indtægt klassificeres som ”honorarindtægt”

Ved bedømmelse af, hvorvidt en indtægt anses som honorarindtægter, skal der i praksis ske en afgrænsning overfor indtægter ved selvstændig er-hvervsmæssig virksomhed, lønindkomst henholdsvis indtægt ved hobby.

Se også nedenstående vidensrelaterede artikler om beskatning af bestyrelseshonorar

Vis hele artiklen