Hobbylandbrug – Opdeling af aktiviteter – SKM2014.112.LSR ©

Landsskatteretten tilkendegav ved en kendelse af 22/11 2013, at virksomhed med bortforpagtning af et større jordtilliggende til en landbrugsejendom skulle udskilles fra skatteyderens øvrige landbrugsvirksomhed, der omfattede hesteavl. Hovedparten af jordtilliggendet var således bortforpagtet for 180.000 kr. årligt

Ved bedømmelse af, hvorvidt der var tale om et erhvervsmæssigt drevet landbrug, der affødte et overskud, skulle indtægten fra bortforpagtningen ikke medtages, og landbrugsdriften blev herefter anset som en ikke erhvervsmæssig virksomhed.

Afgørelsen er meget diskutabel.

Vis hele artiklen