Fradrag for tab på fordringer udenfor erhverv – samspil mellem kursgevinstlovens §§ 1, 14 og 17 samt statsskattelovens §§ 5 og 6 – SKM2016.134.SR, SKM2016.135.SR, SKM2016.136.SR, SKM2016.137.SR og SKM2016.138.SR. – Retskildeværdi af Landsskatterettens afgørelser i “siloen”.

SKAT har valgt at offentliggøre en række bindende svar fra Skatterådet vedrørende fradrag for tab på fordringer uden tilknytning til erhvervsmæssig drift af virksomhed og har udsendt et udkast til styresignal, der varsler en skærpelse af praksis ved at indskrænke anvendelsesområdet for kursgevinstlovens § 14.

SKAT´s begrundelser i de nævnte afgørelser kan ikke tiltrædes. Der er efter vor opfattelse tale om en sammenblanding af regler.

Endelig er omtalt et retssikkerhedsspørgsmål som følge af, at SKAT anser afgørelser fra Landsskatterettens Afgørelsesdatabase for at have mindre retskildeværdi end afgørelsen offentliggjort som en ”SKM-afgørelse”

Efterfølgende ændret ved LSR2016.459 LSR

Vis hele artiklen