Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender©

Reglerne om personers fradragsret for tab på fordringer har i en årrække været uklare. Siden 2010 har personer haft skattefradrag for tab på udlån, herunder tab på private udlån til venner, tab på bankindeståender m.v. Men hvad gælder for tab, når et flyselskab går konkurs, og den forudbetalte billet bliver værdiløs?

En ny afgørelse fra Landsskatteretten afklarer flere tvivlsspørgsmål, men indebærer også, at fradragsret for tab i en del tilfælde reelt er udelukket.

Vis hele artiklen