Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise -SKM2016.459.LSR

Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 15/9 2016 at anerkende fradrag for tab på en fordring mod en håndværker i anledning af en misligholdt entreprise. Afgørelsen blev begrundet med præmisser, der må forstås som en afstandstagen fra SKAT´s styresignal, ref. i SKM2016.173.SKAT, om privates fradrag for kurstab på fordringer.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler