Forældrekøb – lejlighed i hovedaktionærselskab – fikseret leje – SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR©

Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 17/5 2013, at hovedanpartshaveren i et selskab, der havde erhvervet og udlejet en lejlighed til hovedanpartshaverens datter, skulle beskattes af værdien af rådigheden over lejligheden efter de skærpede, skematiske regler i ligningslovens § 16 A, stk. 5, jf. ligningslovens § 16, stk. 9.

——
Se nærmere bogen: Forældrekøb, Djøf 2019
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/foraeldrekob

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler