Forældrekøb – lejeindtægt – udgifter ©

Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om ”forældrekøb”, hvor mangel på boliger til overkommelige priser i de større studiebyer giver forældre anledning til at overveje køb af en bolig til et studerende barn. Der er højsæson for sådanne forældrekøb i disse måneder. Ved overvejelser om køb af en lejlighed til barnet indgår de skattemæssige konsekvenser selvsagt med stor vægt.

Også de ”omvendte forældrekøb” vinder frem. Dette emne vil kort blive berør i det følgende.
——
Se nærmere bogen: Forældrekøb, Djøf 2019
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/foraeldrekob

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler