Ejendomsavancebeskatningslovens § 8 – sommerhusreglen – udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg – dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom – SKM2013.380.BR ©

I sagen afgjort ved dommen af 26/3 201, ref. i SKM2013.380.BR, fandt Retten i Lyngby det i tilstrækkeligt omfang for sandsynliggjort, at tre arvinger havde erhvervet en helårsbolig uden bopælspligt i den hensigt at anvende ejendommen som fritidsbolig, og at ejendommen i arvingernes ejertid udelukkende havde været anvendt som fritidsbolig. Ejendommen kunne følgelig sælges skattefrit, uanset en kortere ejertid. Dommen er i præmisser og resultat usædvanlig, bl.a. fordi Retten i Lyngby anså den omstændighed, at arvingerne havde ageret skattemæssigt optimalt i tilknytning til arveudlægsværdien, som et bevismoment ved vurderingen af arvingernes erhvervelseshensigt.

Vis hele artiklen