Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. – genanbringelse efter ansættelsesændring – SKM2014.149.LSR ©

Landsskatteretten anerkendte ved en kendelse ref. i SKM2014.149.LSR adgang til genanbringelse efter reglerne om genanbringelse efter en ændring af skatteansættelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., uanset at en tidligere anmodning om genanbringelse ikke opfyldte fristerne i § 6 A, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., og uanset at den ændring af skatteansættelsen, der gav grundlag for at bringe § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. i anvendelse, var initieret af skatteyderen.

Vis hele artiklen