Boafgiftslovens § 12, stk. 2 – efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg – fordeling af kontantomregnet salgssum – SKM2008.773.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 27/8 2008, at 3 mdr.´s fristen i boafgiftslovens § 12, stk. 2 om korrektion af værdiansættelsen i dødsboer ikke var til hinder for en efterprøvelse og ændring af fordelingen af den samlede, kontantomregnede salgssum for en landbrugsejendom.

Vis hele artiklen