Beviskrav for anskaffelsessum ved erhvervelse af fast ejendom

Ved lov nr. 1104 af 20. december 1995 blev der foretaget et antal ændringer i den dagældende skattekontrollov, idet det i forarbejderne hertil for de fleste bestemmelsers vedkommende oplystes at der var tale om redaktionelle eller dog overvejende redaktionelle ændringer.

Som led i revisionen bortfaldt blandt andet den hidtidige bestemmelse i lovens § 3, stk. 5, der indeholdt en 5-årig opbevaringspligt for erhvervsdrivende, der i medfør at skattekontrollovens § 3, stk.5, der indeholdt en 5-årig opbevaringspligt for erhversdrivende, der i medfør af skattekontrollovens § 3, stk. 1 var pålagt regnskabspligt.

Lovændringen synes imidlertid at have affødt materielle ændringer i retsstillingen.

Vis hele artiklen