Beskatning af selvstændige børnedagplejere©

LØRDAGSARTIKLEN
Dagplejeres skatteforhold afhænger i første række af, om dagplejeren er lønansat, typisk hos kommunen, eller alternativt, om dagplejeren har nedsat sig som privat dagplejer og dermed har etableret egen virksomhed.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler