Driftsomkostninger – kursusudgifter – lønmodtageres egenbetaling – Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723.©

Landsskatteretten anerkendte ved en kendelse af 19/6 2015 skattemæssig fradragsret for en sygeplejerskes udgifter til et kursus om sorgbearbejdning, medens hun var ansat på et hospice.

Vis hele artiklen