Sygefraværsordninger – skattepligtigt personalegode? ©

I slutningen af 2011 blev reglerne om skattefri sundhedsordninger for ansatte ophævet. Det betyder, at ansatte fra 2012 skal beskattes af sundhedsydelser, som en arbejdsgiver vælger at betale for den ansatte, f.eks. en sundhedsforsikring, en operation m.v. Selv ydelser, der også eller måske ligefrem i overvejende grad iværksættes og betales af arbejdsgiveren i hans interesse, skal i nogle tilfælde beskattes hos lønmodtageren – f.eks. arbejdsgiveres tiltag for at nedbringe sygefravær.

Vis hele artiklen