Arv efter barnløse ægtefæller©

LØRDAGSARTIKLEN
Arv efter barnløse ægtefæller

I arveloven er fastsat regler om fordelingen af arv efter alle personer uanset familieforhold. Det gælder også for barnløse ægtefæller, hvor børn således ikke udfylder en plads.

I artiklen omtales nogle hovedregler om arvedelingen, når barnløse forældre falder bort.

Vis hele artiklen