Ægtefæller og pensionskompensation©

Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Ægtefællers pensionsordninger kan vedrøre ganske væsentlige beløb.

I denne artikel omtales nogle særlige regler om kompensation vedrørende pensionsordninger i forbindelse med skilsmisse.

Vis hele artiklen