Beskatning af bestyrelseshonorarer©

Beskatningen af bestyrelsesmedlemmer i aktie- og anpartsselskaber har ikke fulgt en helt klar linie, hvilket til dels skyldes ændringer af selskabsloven m. v. Det kan i praksis give anledning til misforståelser om den rette håndtering og dermed uventede skattemæssige konsekvenser.

Også for selskabet, som betaler honorarerne til medlemmerne af egen bestyrelse, kan der være problemer i farvandet. Skatteministeriets lovudkast om udvidet fradragsret for løn til egne medarbejdere, som blev omtalt i disse spalter sidste weekend, omfatter nemlig ikke bestyrelseshonorarer.

Vis hele artiklen