Værdiansættelse af unoterede anparter – skattekursen kunne ikke anvendes – SKM2008.596©

Ved en kendelse af 17/6 2008 tiltrådte Landsskatteretten, at en post anparter i et unoteret holdingselskab ved overdragelse fra far til søn ikke kunne værdiansættes til skattekursen på grundlag af en normal kursberegning, da aktierne i et driftsselskab godt en uge efter familieoverdragelsen var blevet solgt til tredjemand til en markant højere værdi end forudsat ved skattekursberegningen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler