Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra selskab til aktionær – SKM2015.709.LSR. ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 22/10 2015, at praksis om værdiansættelse af fast ejendom til kostprisen ved overdragelse fra selskab til aktionær efter selskabets betaling for indretning efter hovedaktionærens ønsker fandt anvendelse også ved over-dragelse af en ejerlejlighed erhvervet i anlægsfasen.

Vis hele artiklen