Værdiansættelse af fast ejendom – 50 pct.´s reglen ved udlejede lejligheder – offentliggørelsespraksis – Højesterets kendelse af 11/11 2016, sag 220/2016 – Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. 14-2343356.©

Ved Højesterets kendelse af 11/11 2016 afviste Højesteret at henvise en af Skatteministeriet anlagt sag til landsretten som 1. instans, da spørgsmålet om værdiansættelse af en udlejet ejerlejlighed efter vurderingsmyndighedernes praksis om 50 pct.´s nedslag ved en overdragelse i hovedaktionærforhold ikke ansås som principielt.

For sen offentliggørelse

Vis hele artiklen