Skatteproces – nye påstande og anbringender – Vestre Landsrets kendelse af 31/3 2014, V.L. B-0510-13. ©

Ved en kendelse af 31/3 2014 blev Skatteministeriet afskåret fra at nedlægge en ny påstand med ledsagende anbringender, uanset at påstanden m.v. var affødt af en ny påstand med ledsagende anbringender fra skatteyderens side – og uanset at såvel skatteyderens nye påstand og anbringender som Skatteministeriets påstand og anbringender blev fremsat efter forberedelsens afslutning. Skatteyderen, hvis indkomstansættelse oprindeligt var blevet forhøjet med avance ved afståelse af et sommerhus, fik denne indkomstansættelse nedsat til 0 da anskaffelsessummen for ejendommen blev forhøjet med en fikseret gave ydet af skatteyderens moders hovedaktionærselskab.

Sagen blev ført af Leo Janzen

Vis hele artiklen