Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom ©

I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om, hvorvidt et sådant tab kan fratrækkes skattemæssigt. Ved besvarelse af dette spørgsmål skal inddrages flere forhold, herunder ejendommens karakter, anskaffelsestidspunkt og ejertid, ejernes profession, selve afståelsesmåden samt hvorledes ejendommen har været anvendt.

Vis hele artiklen