Skat ved salg fra private samlinger, herunder vinsamlinger

Landsskatteretten traf den 22. juni 2021 en afgørelse om beskatning ved salg af vin fra en skatteyders vinsamling. Landsskatteretten tilkendegav, at der i denne sag skulle ske beskatning af fortjenesten ved vinsalget.

Afgørelsen blev omtalt i nærværende spalter den 11. januar 2022.

Skatteyderen indbragte sagen for domstolene, hvor Retten på Frederiksberg i august 2023 nåede frem til et noget andet resultat.

Vis hele artiklen