Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse – sponsorater og investering i heste ©

En aktuel dom fra Østre Landsret vedrører den klassiske problemstilling, nemlig de skattemæssige konsekvenser af selskabets betaling af aktionærens udgifter. Spørgsmålet i sådanne sager er ofte nærmere, om der er tale om maskeret udlodning fordi udgiften har været afholdt i aktionærens interesse og ikke i selskabets interesse.

Vis hele artiklen