Selskabers gaver til godkendte foreninger m.v. – hovedaktionærens interesse – Ej udlodningsbeskatning TfS 39429 ©

Højesteret fandt ved en dom af 17/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 901 ØL, at et selskabs gave til en forening godkendt efter ligningslovens § 8 A ikke gav grundlag for udlodningsbeskatning af hovedanpartshaveren af den ikke-fradragsberettigede del af gaven.

Vis hele artiklen