Særlige køretøjer – beskatning af fri bil?©

Beskatning af fri bil er en tilbagevendende problemstilling i skattepraksis, og der har gennem tiden været ført talrige sager om spørgsmålet, herunder også vedrørende specialindrettede biler.

Senest har Højesteret den 13. april 2018 afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en kloakmesters rådighed over en Toyota Hilux gav grundlag for beskatning af fri bil

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler