Reduceret elafgift, grøn check og forhøjet beskæftigelsesfradrag©

Skatteministeriet offentliggjorde den 7. marts 2022 et lovudkast, som skal udmønte dele af ”Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi” fra 21. januar 2022.

Lovudkastet drejer sig om bl.a. en lempelse af elafgiften, afskaffelse af den grønne check for ikke-pensionister og forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Et af de væsentlige budskaber på nuværende tidspunkt er måske, at der – set i lyset af de aktuelle priser på el – ikke er udsigt til nogen større nedsættelse af den almindelige el-afgift.

Offentliggørelse af nærværende artikel skulle som sædvanlig være tirsdag (og her d. 22. marts) men er som følge af influenza forsinket)

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler