Fradrag for husligt arbejde©

Regeringen fremsatte den 19. maj 2011 det lovforslag, der skal udmønte aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Aftalen er en del af BoligJobplanen, og indføres som en forsøgsordning fra 1. juni 2011 til udgangen af 2013.

Se senest artikel om emnet: “BoligJob-ordningen – mindre grøn, men nu permanent©” udkommer 23. december 2017

Vis hele artiklen