Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter – unoterede aktier – værdiansættelse – goodwill – objektiv eller subjektiv værdi – SKM2012.499.BR ©

Ved en dom af 11/4 2012, der er offentliggjort for nylig, fandt byretten, at der ved værdiansættelsen af aktier ved salg fra hovedanpartshavere til et af dem ejet selskab måtte lægges vægt på værdien for køberen, dvs. selskabet, og ikke den lavere værdi, der var blevet fastslået ved et syn og skøn som handelsværdien ved salg til en uafhængig tredjemand.

Vis hele artiklen