Næring med fast ejendom – næring baseret på aktivitetens omfang – SKM2011.688.ØLR ©

Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke var faguddannet indenfor byggefagene, måtte anses for næringsdrivende med fast ejendom, i det væsentligste på baggrund af skatteyderens egne tidligere tilkendegivelser om næringsspørgsmålet qua selvangivelse af næringsavancer og ved at resolvere ved skattemyndighedernes tidligere trufne afgørelser om næringsbeskatning. En række konkrete ejendomme var omfattet af næringsformodningen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler