Næring – fast ejendom – udskillelse af anlægsaktiv – lang ejer tid – Landsskatterettens kendelse af 15/12 2015, jr. nr. 14-3100850. ©

En delt Landsskatteret fandt ved en kendelse af 15/12 2015 ikke grundlag for at anse en udlejningsejendom som et anlægsaktiv i en tømrermesters virksomhed, uanset at udlejningsejendommen havde været ejet gennem en meget lang årrække, og for en dels vedkommende siden 1969.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler