Mere om det hensigtsmæssige i, at ægtefæller ejer parcelhuset i sameje selv om der er almindeligt formuefællesskab ©

Yderligere betragtninger om, hvorfor det ofte kan være hensigtsmæssigt, at ægtefæller køber parcelhuset og sommerhuset i sameje, selv om de har almindeligt formuefællesskab.

Vis hele artiklen