Ligningslovens §§ 16 og 16 A – rådighed over fri sommerbolig – ansatte hovedaktionærer m.v. – Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. ©

Landsskatteretten tilkendegav ved en ikke-offentliggjort kendelse af 24/4 2014, at formodningsreglen i § 16, stk. 5, 2. pkt. og i § 16 A, stk. 6 (nu § 16 A, stk. 5) ikke finder anvendelse for så vidt angår fri bolig, hvor selskabet driver erhvervsvirksomhed med køb og salg eller udlejning af ejendomme.

Vis hele artiklen