Kunstnere og skat ©

Det kan være svært at blive anerkendt som erhvervsdrivende kunstner hos Skat.

Kunstneren skal opfylde såvel rentabilitetskriteriet som intensitetskravet. Og det kniber. Blandt andet er det vanskeligt for en kunstner at opfylde kravet om, at der skal være plads til et rimeligt driftsherrevederlag. Mange kunstnere ligger mange timer i en given produktion uden skelen til, om det er muligt at holde en rimelig timeløn. Og bedre bliver det ikke, når domstolene ikke anerkender en livsvarig kunstnerydelse fra Statens Kunstfond som værende en del af den indtægt, der skal medregnes ved bedømmelse af rentabilitetskriteriet.

Vis hele artiklen