Skat af indtægter ved hobby. ©

I praksis ses det ofte, at der opstår uenighed mellem borgeren og skattemyndighederne om, hvorvidt en given aktivitet er hobby eller erhvervsvirksomhed. Dette spiller en stor rolle – særligt hvis der er underskud.

En særlig stor gruppe på området er personer, der har købt en landbrugsejendom, hvor der opstår underskud, og hvor skattemyndighederne nægter fradrag for dette underskud med henvisning til, at der er tale om en hobby, og at landbruget derfor ikke er drevet professionelt.

Også andre sager er i søgelyset. Dette gælder særligt kunstnere herunder musikere

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler