Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 – arbejdsudleje – integreret del af virksomheden.©

Skatterådet har gennem det seneste 3/4 år truffet afgørelse i en lang række sager vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt givne arbejdstagere kunne anses for at være stillet til rådighed for en dansk virksomhed til at udføre arbejde, der udgør en integreret del af virksomheden – og dermed om, hvorvidt de pågældende arbejdstagere er begrænset skattepligtige til Danmark efter reglerne om arbejdsudleje, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Vis hele artiklen