Fri sommerbolig – direktørreglen – hovedaktionær – rådighedsbegrebet – rådighed under renovering -SKM2011.262.VLR, jf. SKM2010.525.BR ©

Vestre Landsret stadfæstede ved en dom af 17/3 2011 byrettens dom ref. i TfS 2010, 807 BR, og anførte bl.a., at manglende mulighed for at benytte et sommerhus på grund af vedligeholdelse eller reparation af sommerhuset som følge af ekstern udlejning ikke giver grundlag for nedsættelse af den skattepligtige værdi af hovedaktionærens rådighed over sommerhuset.

Vis hele artiklen