Fraflytningsbeskatning – aktier – efterfølgende overdragelse til ægtefælle – SKM2015.314.SR ©

Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at en aktieoverdragelse mellem ægtefæller efter emigration til et andet EU-land ville medføre, at en exitskat forfaldt, da § 4, stk. 2, jf. kildeskattelovens § 26 B, som følge af skattepligtens bortfald ikke åbnede mulighed for en skattefri overdragelse til ægtefæller.

Vis hele artiklen