Fradragsret for lønomkostninger vedrørende egne ansatte for arbejdsopgaver i forbindelse med due diligence ved overtagelse af filialer – Østre Landsrets dom af 1. juni 2016, jf. SKM2016.551.ØLR©

Østre Landsret fandt ved en dom af 1/6 2016, at A/S Arbejdernes Landsbanks lønudgifter til egne medarbejdere, der bistod ved bankens opkøb af filialer i den daværende Roskilde Bank, måtte anses som ikke-fradragsberettigede etableringsudgifter, jf. SL§ 6, stk. 2.

Landsretten fandt videre, at en afvisning af fradragsret for lønudgifter var udtryk for en så væsentlig ændring af bankens skatteretlige stilling, at ændringen ikke burde kunne foretages uden forudgående offentligt tilgængelig klar tilkendegivelse herom. Da en sådan tilkendegivelse ikke forelå for det omtvistede indkomstår, fik banken fradragsret for de omtvistede lønomkostninger.

Se efterfølgende HD af 30. 6. 2017 nedenfor

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler