Fradrag for kurstab på fordringer – samspil mellem kursgevinstlovens §§ 14 og 17 – SKM2017.522.LSR

Landsskatteretten har ved kendelsen ref. i SKM2017.522.LSR underkendt et yderligere af de synspunkter, som blev præsenteret i den række af kendelser, som siden blev offentliggjort som SKM2016.134.SR – SKM2016.138.SR, og som lå til grund for SKAT´s efterfølgende styresignal ref. i SKM2016.173.SKAT. Det drejer sig nærmere om det synspunkt, at tab opstået i relation til drift af en erhvervsvirksomhed, som ikke anses for omfattet af kursgevinstlovens § 17, ej heller kan fradrages efter kursgevinstlovens § 14.

Efter offentliggørelse af artiklen: Landskatteretten har ved afgørelserne SKM2016.459.LSR samt SKM2017.522.LSR tilsidesat SKM2016.135.SR samt SKM2016.138.SR.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler