Kursgevinstloven – tab ved internetsvindel – ej fradragsret – SKM2016.101.LSR ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag for at anerkende et tab ved internetsvindel udenfor erhvervsmæssig virksomhed som et fradragsberettiget tab på en fordring efter kursgevinstlovens § 14

Vis hele artiklen