Forskerskatteordningen – lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ©

Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne om international rekruttering. I slutningen af juni blev indgået en bred politisk aftale om denne reform. Det overordnede formål er at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

Reformen har 4 delmålsætninger, herunder og i første række den målsætning at gøre det lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere højt kvalificeret international arbejdskraft.

Nøgleordene er hurtige og fleksible opholdstilladelser. Samtidig lempes forskerskatteordningen (bruttoskatteordningen).

Vis hele artiklen